İş ve sosyal güvenlik yasaları / derleyenler Prof.Dr. Sarper Süzek ; Yard.Doç.Dr. Levent Akın ; Dr. Süleyman Başterzi ; Dr. M.Ali Şuğle ; Ar. Gör. Gaye Burcu Seratlı. - 574 pages ; 20 cm.


İş hukuku ve mevzuatı--Türkiye
Sosyal güvenlik--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX1270

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .