İş ve sosyal güvenlik yasaları / derleyenler Prof.Dr. Sarper Süzek ; Yard.Doç.Dr. Levent Akın ; Dr. Süleyman Başterzi ; Dr. M.Ali Şuğle ; Ar. Gör. Gaye Burcu Seratlı. - 574 pages ; 20 cm.


Sosyal güvenlik--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
İş hukuku ve mevzuatı--Türkiye

KKX1270
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.