Alt işveren mevzuatı / Derleyenler : Naci Önsal, Özge Yaşar. - Birinci baskı : Haziran 2018 - 660 pages : 21 cm. - Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları ; 23 .

9789756610701


İş hukuku ve mevzuatı--Türkiye
Alt sözleşme--Türkiye
İşveren sorumluluğu--Türkiye

KKX1285

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .