Suhrawardi, Yahya ibn Habash, 1152 or 1153-1191

El-elvâhu'l-imâdiyye : Hikmet levhaları (metin-çeviri) / Hikmet levhaları Al-alwâh al-'imadiyyah. Şihâbüddin Es-Sühreverdi ; hazırlayanlar: Ahmet Kamil Cihan, Salih Yalın - Arsan Taher. - 176 pages ; 23 cm. - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları ; Bilim ve Felsefe Serisi ; 87. 36. .

Eser Türkçe çeviri ve Farsça olarak yayınlanmıştır. Includes indeks9789751739230


Sufism
Islamic philosophy--History

B753.S833
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.