Kulaç, Ayça Hazel

İHA'ların iletişim için üstsezgisel metotlar kullanılarak optimal konumlandırılması / Ayça Hazel Kulaç. - xiv, 33 pages ; 29 cm

Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2018

İnsansız hava araçları (İHA), mühendislik alanındaki problemlere farklı bir bakış açısıyla çözümler sunmuştur.Geniş bantlı kablosuz erişim için baz istasyonu olarak kullanımı bu çözümlerden biridir. Unmanned air vehicles (UAV) have brought a different approach in the engineering problems.Using them as a base stations in broadband wireless access is one of these approaches.


Tezler, Akademik

İnsansız hava araçları Üstsezgisel metotlar Parçacık sürü optimizasyonu Taguchi metodu Baz istasyonu

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .