Kurt, Begüm Hazal

Çin'in hegemonik dönüşümü üzerine bir inceleme / Begüm Hazal Kurt. - x, 108 pages : illustrations ; 29 cm

Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2018

Son zamanlarda, uluslararası ilişkiler disiplinin en çok tartışılan konulardan biri Çin'in yükselişidir.Özellikle ekonomik performansı ile ABD'ye rakip olabileceği ile ilgili tartışmalar yapılmaktadır.Bu çalışma Robert W.Cox'un eleştirel teorisi ile Çin'in hegemonik dönüşümü üzerine bir değerlendirme yapmaktadır. In recent years, one of the most debated topics in Internatioanal Relations is rise of China.Especially, with its impressive economic performance, China is evaluated as a potential rival to the USA.This study evaluates China's hegemonic transformation by employing critial theory of Robert W.Cox. Taking production relations as its starting point, it probes the possiblity if China can manage to establish a new world order.


Tezler, Akademik

Çin Eleştirel teori Hegemonya Kapitalizmin türleri Pasif devrim China Critical theory Hegemony Varieties of capitalism Passive revolution
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.