Tutgun, Mediha

Fotonik yapıların hedef-ilk algoritması ile tersine tasarımı / Mediha Tutgun. - xxi, 85 pages : illustrations ; 29 cm

Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Aralık 2018

Fotonik aygıtlar entegre optik devrelerin tasarımında kullanılan temel elemanlardır.Sezgisel olarak parametre uzayının taranması veya sezgisel olmayan eniyileme algoritmalarının kullanılması fotonik aygıt tasarım yöntemleridir.Sezgisel yöntemlerde fotonik yapının boyut, dielektrik sabiti gibi yapısal parametrelerin deneme-yanılma yöntemi ile incelenmesi ile tasarım gerçekleştirilir. Photonic devices are the basic elements used in the design of intedrated optical circuits.Intuitve scanning of the parameter space or the use of non-intuitive optimization algorithms are the methods of photonic device design.In intuitive methods, the design is performed by examining the structural parameters such as the size and dielectric constant of the photonic structure by trial and error method.


Tezler, Akademik

Nano fotonik Entegre fotonik yapılar Sezgisel olmayan tasarım Kaviteler Optik filtreler Fotonik rezonatörler Optimizasyon Hesaplamalı fotonik Nanophotonics İntegrated photonic devices Non-intuitive design Cavities Optic filters Photonic resonators Optimization Computational photonics

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .