Perdecioğlu, İsmail Emrah

Anayasa Mahkemesi kararlarının uyumlaşma sorunu : mülkiyet hakkı örneği / İsmail Emre Perdecioğlu. - 190 pages ; 26 cm - Adalet hukuk yayınları: 2315 .

Includes bibliographical references and index.

9786053005506


Mülkiyet (Roma hukuku)
Anayasa hukuku

KKX641 / .P47 2018
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.