Prof. Dr. Saim Üstündağ'a armağan / [yayın kurulu: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Süha Tanrıver, Doç. Dr. Muhammet Özekes, Doç. Dr. Murat Atalı] - Birinci baskı: Haziran, 2009 - 615 pages ; 24 cm. - Adalet Yayınevi Hukuk Yayınları Dizisi ; 471 .

9786054144853 (hardback)


Üstündağ, Saim, 1933-


Lawyers--Turkey.
Law--Addresses, essays, lectures.
Hukukçular
Hukukçular--Türkiye

KKX74 / .S25 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .