Halman Çetin, Emine

Tasarrufun iptali muvazaa inançlı işlem ve nam-ı müstear / Emine Halman Çetin. - Bririnci baskı: Ekim, 2016 - xi, 699 pages ; 24 cm. - Hukuk Yayınları Dizisi ; 2034. .

Includes bibliographical references (pages [695]-699).

ÖNSÖZ, p.v --İÇİNDEKİLER, p.vii --GiRİŞ, p.1 -- TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI -- GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, p.3 -- İPTAL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ İLE ÖZEL DAVA KOŞULLARI, p.8 --I. İptal Davasında Görev Ve Yetki, p.8 --II. İptal Davasında Görev Ve Yetki İle Özel Dava Koşulları, p.8 --III. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunundan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları, p.16 -- MUVAZAA KAVRAMI İLE İRADE VE BEYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUKLAR, p.131 --I. Muvazaa Kavramı, p.131 --II. İrade Ve Beyan Arasındaki Uyumsuzluklar, p.133 -- MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ, p.141 -- MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI, p.141 --I. Görünüşteki Muvazaalı İşlemin Hükümsüzlüğü, p.141 --II. Görünüşteki Muvazaalı İşlemin Hükümsüzlüğünün İstisnaları, p.152 --III. Gizli Muamelenin Hüküm Ve Sonuçları, p.154 -- İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, p.155 --I. İptal Davaları İle Muvazaa Davaları Arasındaki Farklar, p.155 --II. Hakların Yarışması, p.163 -- İNANÇLI İŞLEMLER VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İLE İLİŞKİSİ -- İNANÇLI İŞLEMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, p.263 --I. İnançlı İşlemin Tanımı, p.263 --II. İnançlı İşlemin Hukuki Niteliği, p.264 -- İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI, p.267 --I. Kazandırıcı İşlem, p.267 --II. İnanç Sözleşmesi, p.267 -- İNANÇLI İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ, p.268 --I. Saf (İşgörme) İnançlı İşlemler, p.268 --II. Karma (Teminat) İnançlı İşlemler, p.269 -- İNANÇLI İŞLEMDE GÜVENİN KORUNMASI, p.270 -- İNANÇLI İŞLEMİN MUVAZAADAN AYRILMASI, p.271 --I. İnançlı İşlemin Muvazaalı İşleme Benzeyen Yönleri, p.272 --II. İnançlı İşlemin Muvazaalı İşlemden Farkları, p.273 -- İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI SORUNU, HÜKÜM VE SONUÇLARI, p.276 --I. İnançlı İşlemin İspatı Sorunu, p.276 --II. İnançlı İşlemin Hüküm Ve Sonuçları, p.280 --III. İnançlı Sözleşmelerin İptali Ve Tasarrufun İptali Davaları İle İlişkisi, p.280 -- NAM-I MÜSTEAR VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İLE İLİŞKİSİ -- GENEL OLARAK NAM-I MÜSTEAR VE HUKUKİ REJİMİ, p.481 --I. Genel Olarak Nam-ı Müstear, p.481 --II. Nam-ı Müstearın Tabi Olacağı Hukuki Rejim, p.483 -- NAM-I MÜSTEAR, TEMSİL VE VEKALET İLİŞKİSİ, p.484 --I. Genel Olarak, p.484 --II. Nam-I Müstearın Alacaklılar Bakımından Önemi, p.487 -- NAM-I MÜSTEARA DAYANAN DAVALARIN TASARRUFUN iPTALİ DAVASI İLE İLİŞKİSİ, p.488 --I. Genel Olarak, p.488 -- NAM-I MÜSTEAR İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARlNIN DEĞERLENDİRİLMESİ, p.506 --İÇTİHATLAR, p.517 --KAYNAKÇA, p.695. BİRİNCİ BÖLÜM. 1. 2. İKİNCİ BÖLÜM MUVAZAA KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER -- 1. 2. 3. 4. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 1. 2. 3. 4.

9786053000327


Turkey. Laws, statutes, etc.


Muvazaa (Medeni hukuk)--Türkiye
Sözleşmeler--Türkiye
Niyet beyanı
Borçlar (Hukuk)--Türkiye

KKX860.3
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.