Gözler, Kemal, 1966-

Türk anayasa hukuku dersleri / Kemal Gözler. - 22. baskı - xvi, 496 pages : charts, illustrations ; 24 cm.

Includes bibliographical references and index.

Türk anayasa hukukunun bilgi kaynakları - Osmanlı anayasal gelişmeleri - Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri - Temel ilkeler - Temel hak ve hürriyetler - Siyasi partiler - TBMM üyelerinin seçimi - TBMM üyelerinin hukukî statüsü - TBMM'nin içyapısı ve çalışma düzeni - Yasama fonksiyonu - TBMM'nin görev ve yetkileri - Yürütme - Cumhurbaşkanı - Bakanlar kurulu - Yürütme organının düzenleyici işlemleri - Olağanüstü yönetim usûlleri - Yargı - Anayasa yargısı - Anayasanın değiştirilmesi.

9786053277057


Constitutions--Turkey
Anayasalar--Türkiye
Constitutional law--Turkey
Anayasa hukuku--Türkiye

KKX2070

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .