Ticaret hukuku uygulamaları : çözümlü olaylar - çözülecek olaylar Yargıtay kararları / Ticaret hukuku uygulamaları. editör: Prof. Dr. Murat Alışkan. - Birinci Baskı Mart 2018 (Ankara) - 520 pages ; 24 cm - Seçkin. Hukuk No; 1930 .

Includes index.

Ticari İşletme Hukuku--Şirketler Hukuku--Kıymetli Evrak Hukuku--Sigorta Hukuku--Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku


9789750247767


Sigorta hukuku--Türkiye
Sınai mülkiyet--Türkiye
Şirketler hukuku--Türkiye
Ticaret hukuku--Türkiye
Kıymetli evrak--Türkiye
Kıymetli evrak--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX920

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .