Laclau, Ernesto, 1935-2014

Hegemonya ve sosyalist strateji : radikal demokratik bir politikaya doğru / Ernesto Laclau, Chantal Mouffe ; çeviren Ahmet Kardam. - 4. baskı. - 304 pages ; 20 cm - İletişim yayınları ; Politika dizisi ; 1284. 63 .

Translation of: Hegemony and socialist strategy : towards a radical democratic politics.

Includes bibliographical references and index.

Hegemonya: bir kavramın şeceresi -- Hegemonya: yeni bir politik mantığın zorlu doğumu -- Toplumsalın pozitifliğinin ötesinde: antagonizmalar ve hegemonya -- Hegemonya ve radikal demokrasi.

9789750505614 97897505005614


Sosyalizm--Felsefe

HX73 / .L2319 2017

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .