Erdem, Yasemin Tümer, 1975-

Bacıyan-ı Rum’dan günümüze Türk kadınının iktisadi hayattaki yeri / Türk kadınının iktisadi hayattaki yeri Dr. Yasemin Tümer Erdem, Halime Yiğit. - 2. baskı - 208 pages : illustrations, tables ; 30 cm - İstanbul Ticaret Odası ; 2013-29 .

Includes bibliographical references.

9789944607384 (print) 9789944607391 (online)


Women--Economic conditions--Turkey
Kadınlar--İstihdam--Tarih--Türkiye
Kadın hakları --Tarih--Türkiye
Kadınlar--Siyasi faaliyet--Türkiye
Kadınlar--Ekonomik durum--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey
Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye

HQ1726.7 / .E73 2013
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.