Hâkim Mehmet Efendi, -approximately 1771

Hakim Efendi tarihi (Osmanlı tarihi 1166-1180/1752-1766) (inceleme-metin) / Mehmed Hakim Efendi ; hazırlayan Tahir Güngör ; editör Ziya Yılmazer. - volumes ; 24 cm - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları ; Tarih ve toplum bilimleri serisi ; 103 15 .

9789751741448 (set) 9789751741455 (volume 1) 9789751741479 (volume 2)


Vekayi’name


Türkiye--Tarih
Türkiye --Tarih --Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918

DR486

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .