Şihab en-Neyrizi

Miftahu’s-sa’ade fi kava’idi’s-siyade : Neyrizi’nin siyasetnamesi (inceleme-metin-çeviri) / Şihab en-Neyrizi ; hazırlayan Abdollah Dodangeh ; editör Hüseyin Örs. - 1. baskı - 368 pages : 24 cm - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları; Bilim ve felsefe serisi ; 108 41 .

Includes bibliographical references and index.

9789751739421


İslam--Siyaset
İslam--Siyaset ahlakı
Siyaset bilimi--Tarih

JC49

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .