Akcan, Recep

Hâkimin vasıfları / Doç. Dr. Recep Akcan. - Birinci Baskı: Ocak, 2013 - xii, 186 pages ; 24 cm - Adalet. Hukuk yayınları dizisi ; 1106 .

Includes bibliographical references (pages 179-186).

GİRİŞ-1
I. BÖLÜM
BAZI HUKUKLARDA, HUKUKUMUZDA VEMİLLETLERARASI METİNLERDE DURUM
1. -BAZI HUKUKLARDA VE HUKUKUMUZDA DURUM-7
A. -ROMA HUKUKU-7
B. -İSLAM HUKUKU VE DİĞER DİNLER-9
C. -OSMANLI HUKUKU VE MECELLE-13
Ç. -ALMAN HUKUKU-20
D. -İSVİÇRE HUKUKU-21
E. -KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ-22
F. -AVUSTURYA HUKUKU-22
G. -AZERBAYCAN HUKUKU-23
H. -HUKUKUMUZDA-27
I. -DİĞER HUKUKLARDA-29
2. -MİLLETLERARASI METİNLER (BELGELER) -31
A. -BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ -31
B. -HÂKİMLERİN ROLÜ, ETKİNLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI KONUSUNDA AVRUPA KONSEYİ ÜYE DEVLET BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYE KARARI -44
C. -BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YARGI BAĞIMSIZLIĞININ TEMEL İLKELERİ-50
D. -SAVCILAR İÇİN ETİK VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE İLİŞKİN AVRUPA ESASLARI -BUDAPEŞTE İLKELERİ--55
E. -MİLLETLERARASI DİĞER METİNLER-62
II. BÖLÜM
HAKİMİN VE DİĞER HUKUKÇULARIN VASIFLARI
3. -HAKİMİN BAZI VASIFLARI-67
A. -VİCDAN SAHİBİ OLMAK-68
B. -NEZAKETLİ OLMAK-81
C. -AHLAKLI OLMAK-85
D. -BAĞIMSIZLIK-90
E. -TARAFSIZLIK-101
F. -BİLGİLİ OLMAK-112
G. -DÜRÜST OLMAK-120
H. -ÖZENLİ OLMAK-126
I. -İNSAN HAKLARINA SAYGILI OLMAK-130
İ. -DOĞRULUK VE TUTARLIK-133
K. -ADALETLİ OLMAK-135
L. -HAKİMİN DİĞER VASIFLARI-162
4. -VASIFLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI-167
A. -SORUMLULUK-167
B. -KANUN YOLLARI-169
5. -SAVCILARIN, AVUKATLARIN VE DİĞER HUKUKÇULARIN VASIFLARI-173
A. -SAVCILARIN VASIFLARI-173
B. -AVUKATLARIN VASIFLARI-174
C. -DİĞER HUKUKÇULARIN VASIFLARI-175
SONUÇ-177
KAYNAKÇA-179

9786051460567

2013323040


Yargı etiği--Türkiye
Yargı etiği

KKX1614

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .