Milli Mücadele'de Balıkesir : 3-4 Mayıs 1986 günleri Balıkesir Ticaret Odası salonunda yapılan "Milli Mücâdele'de Balıkesir" Panelinin tebliğ metinleridir - 2. bs. - 211 s. ; 20 cm. - Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını; 67. .

Includes bibliographies.

9754980276


Balıkesir (Türkiye)--Tarih
Türkiye--Tarih--Kurtuluş Savaşı, 1918-1923

DR589 / .M553 1990

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .