Modernleşmenin eşiğinde Osmanlı kadınları / ed. Madeline C. Zilfi ; çev. Necmiye Alpay. - 311 s. : ill. ; 21 cm. - Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 111 .

Bibliography: s. 284-303.

9753331428


Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey

HQ1991.93 / .M63 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .