Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyalizm ve milliyetçilik 1876-1923 : Türkiye'de sosyalizmin oluşmasında ve gelişmesinde etnik ve dinsel toplulukların (Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni Anasır'ın) rolü / derleyenler Mete Tunçay, Erık Zürcher ; çeviren Mete Tunçay. - 3. baskı 1. baskı - 264 pages : facsmiles ; 20 cm. - İletişim Yayınları ; Araştırma-İnceleme Dizisi ; 282. 38. .

Translation of: Socialism and nationalism in the Ottoman Empire, 1876-1923.

Includes bibliographical references.

9754704872 9789754704877


Nationalism--History--Turkey
Milliyetçilik--Tarih--Türkiye
Socialism--History--Turkey
Sosyalizm--Tarih--Türkiye


Turkey--History--Autonomy and independence movements
Turkey--Ethnic relations
Turkey--Politics and government--1878-1909
Türkiye--Tarih--20. yüzyıl
Turkey--History--20th century
Türkiye--Siyaset ve yönetim--1909-1918
Turkey--Politics and government--1909-1918
Turkey--History--1878-1909
Türkiye--Tarih--1878-1909
Türkiye--Etnik ilişkiler
Türkiye--Siyaset ve yönetim --1878-1909

HX550.N3 / S57319

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .