Tek, Ömer Baybars

Pazarlama ilkeleri: Türkiye uygulamaları global yönetimsel yaklaşım / Ömer Baybars Tek. - 8. bs. - lxv, 919 p. : ill. ; 28 cm. - Beta Basım Yayım Yayın; no. 838. İşletme-Ekonomi Dizisi; 78 .

Bibliography: p. 902-919.

9754867375


Pazarlama

HF5415 / .T45 1999

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .