Mardin, Şerif

Siyasal ve sosyal bilimler / Şerif Mardin ; derl. Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder. - 7. bs. - 211 p. ; 20 cm. - İletişim Yayınları ; Şerif Mardin Bütün Eserleri ; 120 7 .

Includes index.

9754705313


Türkiye--Siyaset ve yönetim

JQ1801 / .M37 1990

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .