Sorularla dış ticarette menşe kuralları / haz. Mehtap Atakan , Vildan Sözdinler , Kerim Tokgöz. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları; 149 .


General Agreement on Tariffs and Trade (Organization)


Uluslararası ticaret--Çalışma ve öğretim
Uluslararası ekonomik ilişkiler

HF1379 / .S67 1998

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .