Akın, Murat Yusuf

Şirketler hukukunda ve özellikle anonim şirketlerde pay sahibinin sadakat borcu / Murat Yusuf Akın. - xv, 261, [22]s. ; 24 cm.

Kaynakça :s. [1-22]

9758027999


Çok uluslu şirketler--Yasalar, yönetmelikler--Türkiye
Multinational corporations--Laws and legislation--Turkey
Corporation law--Turkey
Şirketler hukuku--Türkiye

KKX1040 / .A45 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .