Soysal, İsmail

Tarihçeleri ve açıklamaları ile birlikte Türkiye'nin siyasal andlaşmaları / İsmail Soysal. - 3. bs. - 2 v. : maps ; 24 cm. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları; .

v.1 1920-1945--v.2 1945-1990 kesim A (Çok taraflı bağıtlar)

9751601843


Uluslararası Yükümlülükler


Türkiye--Tarih--20. yüzyıl
Türkiye--Uluslararası ilişkiler--Antlaşmalar

D643.T8 / S731 2000
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.