Tüm yönleriyle Türkiye AB ilişkileri / yay. haz. Mustafa Aykaç, Zeki Parlak ; yay. sor. Burak Türkmenoğlu. - 658 p. : tables ; 21 cm. - Elif Kitabevi, Yayın no. 1. Ekonomi Dizisi; 1 .

Includes bibliographies.

9758773003


Türkiye--Uluslararası ilişkiler
Avrupa Birliği ülkeleri--Uluslararası ilişkiler--Türkiye

HC240.25.T9 / T86 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .