Yatırım destekleri konusunda soru ve cevaplar / haz. A. Suha Alacaklıoğlu. - 46 p. ; 20 cm. - İstanbul Ticaret Odası Yayın; no. 1999-16 .


Yatırımlar--Karar verme
Finans--Türkiye--Süreli Yayınlar

HG4521 / .Y38 1999

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .