Akalın, Güneri

Türkiye'de ekonomi : politik kriz ve piyasa ekonomisine geçiş / Güneri Akalın. - 430 p. ; 24 cm. - Akçağ Yayınları ; 438 .

Includes index.

9753384238


Sermaye


Türkiye--Ekonomik durum--20. yüzyıl

HC492 / .A43 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .