Başlar, Kemal

Uluslararası hukukta hükümet dışı kuruluşlar : Vestfalya sonrası süreçte küresel sivil toplum / Kemal Başlar. - xii,295 s. - Nobel Yayın ; 654 .

Kaynakça: s.263-295

9755916385


International organization
Uluslararası hukuk--Türkiye
International law--Turkey
Uluslarararası örgütler
Non-governmental organizations--Turkey
Sivil Toplum Örgütleri

JZ4841 / .B37 2005

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .