Moran, Berna

Türk romanına eleştirel bir bakış / Berna Moran. - 10. bsk. - 3 v. ; 20 cm. - İletişim Yayınları : Araştırma - İnceleme Dizisi ; 108, 277 24, 45 .

Includes bibliographical references and indexes.

[1] Ahmet Mithat'tan A.H. Tanpınar'a -- 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a -- 3. Sevgi Soysal'dan Bilge Karasu'ya.

9754700532 (set) 9754700559 (v. 2) 9754704023 (v. 3)


Turkish fiction--History and criticism--20th century
Türk romanı--Modern--Tarih ve eleştiri--20. yüzyıl
Türk romanı--Modern--Tarih ve eleştiri--19. yüzyıl
Turkish fiction--History and criticism--19th century

PL223 / .M67 2004

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .