Goldstein, Joshua S., 1952-

International relations / Joshua S. Goldstein. - v.; ill.,col.maps ;

Includes index.

0321337980 (2006) 9780205659289 (2009)


International relations
Uluslararası ilişkiler

JZ1242 / .G652
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.