Hale, William M.

Turkish politics and the military / William Hale. - xii, 369 p. : map ; 23 cm.

Includes bibliographical references (p. [345]-358) and index.

0415024552 : $65.00 (U.S.)

93004192


Turkey--Politics and government
Türkiye--Siyaset ve yönetim

DR448 / .H35 2002
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.