Bozkurt, Enver

İnsan haklarının korunmasında uluslararası hukukun rolü / Enver Bozkurt. - 255 s. - Nobel Yayın No ; Hukuk, İşletme, İktisat ve İletişim Yayınları Dizi No ; 569 119 .

Bibliyografya: [249]-255 s.

9755915699


International law
Uluslararası hukuk
Human rights
İnsan hakları

K3240 / .B69 2003
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.