Tuna, Gülgün

Yeni güvenlik : küresel ekonomik, ekolojik ve sosyal tehditler / Gülgün Tuna. - 2nd ed. - 270 p. ; 18cm. - Nobel Yayın ; Hukuk, İşletme, İktisat ve İletişim Yayınları ; 244 47 .

Bibliography (p.[264]-269)

9755912231


Security, International
International relations
Uluslararası ilişkiler
Güvenlik, Uluslararası

JZ5595 / .T86 2003

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .