Eminoğlu, Mehmet

Osmanlı vesikalarını okumaya giriş / hazırlayan, Mehmet Eminoğlu. - 6. baskı. - 366 s.; 29 cm. - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; Kaynak Esenler Serisi ; 82 5 .

Dizin vardır.

9753890761

93955075


Türk dili--Yazı
Yazı, Arapça
Turkish language--Writing
Turkish language--Transliteration
Writing, Arabic
Türk dili

PL138 / .O86 2005
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.