Kuran, Ercüment

Türkiye'nin batılılaşması ve milli meseleler / Ercüment Kuran ; derleyen, Mümtazer Türköne. - 3.bsk. - x, 300 p. ; 20 cm. - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; Fikir Eserleri Serisi ; 135 5 .

Includes bibliographical references.

9753891369


Milliyetçilik--Türkiye


Turkey--Civilization--Western influences
Türkiye--Dış ilişkiler--Avrupa
Turkey--Foreign relations--Europe
Turkey--Intellectual life--19th century
Turkey--Politics and government
Türkiye--Uygarlık--Batı etkileri
Türkiye--Entellektüel yaşam--19. yüzyıl

DR432 / .K785 2004

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .