Dünden bugüne Avrupa Birliği / derleyen Beril Dedeoğlu. - 512 p. : tables. ; 21 cm.

Includes bibliographical references and indexes.

9755217398


İnsan hakları--Avrupa Birliği ülkeleri
Human rights--European Union countries


Rusya--Dış İlişkiler--Avrupa Birliği ülkeleri
Akdeniz Bölgesi--Dış ilişkiler--Avrupa Birliği ülkeleri
Russia--Foreign relations--European Union countries
Caucases--Foreign relations--European Union countries
Mediterranean Region--Foreign relations--European Union countries
Avrupa Birliği ülkeleri--Tarih
European Union countries--History
Kafkasya--Dış ilişkiler--Avrupa Birliği ülkeleri
Europe--Politics and government--20th century--20th century
Avrupa--Siyaset ve yönetim

D2009 / .D86 2003
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.