Çetin, Osman

Anadoluda İslamiyetin yayılışı / Osman Çetin. - 280 s. ; 19 cm. - Marifet Yayınları Nu ; İslami Araştırmalar Serisi Nu ; 14 6 .

Bibliyografya (s.[260]-265) ve dizin var.


Islam--History
İslam--Tarih

BP50 / .Ç48 1990

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .