Ayvazoğlu, Beşir, 1953-

Geleneğin direnişi / Beşir Ayvazoğlu. - 343s.; 21 cm. - Ötüken neşriyat ; Kültür serisi ; 319 102 .

Dizin.

9754371768

96969480


Arts, Turkish
Sanatlar, Türk


Turkey--Civilization--Western influences
Turkey--Intellectual life--20. yüzyıl
Türkiye--Entellektüel yaşam--20. yüzyıl
Turkey--Civilization
Türkiye--Uygarlık
Türkiye--Uygarlık--Batı etkileri

NX565.A1 / A.983 2000
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.