Kurnaz, Cemâl

Türküden gazele : halk ve divan şiirinin müşterekleri üzerine bir deneme / Cemal Kurnaz. - 699s.; 21 cm. - no:222. Akçağ yayınları ; Kaynak eserler ; 222 45 .

Dizin.

9753381980

98955049 /NE


Turkish poetry--History and criticism
Türk şiiri--Tarih ve eleştiri
Folk poetry, Turkish--History and criticism
Halk şiiri, Türk--Tarih ve eleştiri

PL217 / .K87 1997

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .