Taspinar, Omer, 1970-

Kurdish nationalism and political Islam in Turkey / Kemalist identity in transition - xi, 277 pages : 24 cm

Includes bibliographical references and index.

Turkish secularism,Turkish nationalism,The Kurdish question in Turkish politics,Islam in Turkish politics,Foreign policy implications of Turkey's Kurdish and political Islam problem.

041594998X hardback, alkaline paper


Nationalism--Turkey
İslam ve siyaset--Türkiye
Islam and politics--Turkey
Kurds--Turkey
Kürtler--Türkiye
Milliyetçilik--Türkiye

BP173.7 / .T37 2005
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.