İnsan hakları ve kamu görevlileri : sempozyum ve açık oturum, bildiriler ve tartışmalar / yayına hazırlayan, Mesut Gülmez. - vi, 222 s. ; 25 cm. - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları ; no.243 .

9757669229

93956164


Human rights--Turkey
İnsan hakları--Türkiye

JC571 / .I47 1992

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .