Yüz yılda Gaspıralı'nın idealleri : bildiriler,İstanbul,2001 / hazırlayanlar Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu. - 151 s. ; 22 cm. - Türk yurdu yayınları ; no:73. .

9757841560


Nationalism--Turkey
Milliyetçilik--Türkiye

DR432 / .Y89 2001

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .