BDT ülkelerinde demokrasiye geçiş ve anayasa yapımı / [haz.] Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu ; çev.Ergun Özbudun, Levent Köker. - iii, 143 p. ; 20 cm.

"8-10 Ekim 1992 tarihleri arasında Avrupa Konseyi, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Türk Demokrasi Vakfı tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen UniDem Konferansı'na sunulan tebliğler ve tartışma özetleri."

JQ1071.A1 / B319 1993

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .