International relations theory and the politics of European integration : power, security, and community / edited by Morten Kelstrup and Michael C. Williams. - xii, 304 p. : ill. ; 24 cm.

Includes bibliographical references and index.

0415214165 (hbk.) 0415214173 (pbk.)

00034471


Avrupa Birliği
European federation
International relations--Political aspects
Uluslararası ilişkiler--Siyasi yönleri


European Union countries--Foreign relations
Avrupa Birliği ülkeleri--Dış ilişkiler

JZ1570 / .I58 2000
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.