Türkiye'nin Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum çalışmaları ve CE İşareti / İstanbul Sanayi Odası. - 86s.: tabl; 24cm. - İstanbul Sanayi Odası Yayınları; No:2004/11 .

9755128603


Standardization--European Union countries
Standardizasyon --Avrupa Birliği ülkeleri


Turkey--Foreign economic relations--European Union countries
Türkiye--Dış ekonomik ilişkiler--Avrupa Birliği ülkeleri

HC241.25.T9 / T87 2004

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .