Pazarcı, Hüseyin

Uluslararası hukuk dersleri / Hüseyin Pazarcı. - v. <1,2,- >; 24 cm. - Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları; 542, 571. .

Includes index.

9754820242


International law
Uluslararası hukuk

KZ1296.T8 / P39 1989

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .