2. Türkiye İktisat Kongresi : 2-7 Kasım, 1981, İzmir. - 406 s. : graf.,tabl. ; 24 cm. - T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ; no:1783 .

Kaynakça: s.406

1. "Kalkınma Politikası Komisyonu tebliğleri -- 2. "Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu tebliğleri -- 4. "Altyapı, Enerji, ve Ulaştırma" Komisyonu tebliğleri -- 5. "Tarım" Komisyonu tebliğleri.

85130075


Turkey--Economic policy--Congresses
Türkiye--Ekonomik durum--1960---Kongreler
Turkey--Economic conditions--1960---Congresses
Türkiye--Ekonomi politikası--Kongreler

HC492 / .T887 1981

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .