Doğan, Ali Abdullah

Sermaye şirketleri rehberi / Sermaye şirketleri rehberi : kuruluş, ana sözleşme, genel kurul, tasfiye, birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi. Ali Abdullah Doğan. - 464s.; 24 cm. - Adalet Yayınevi ; Hukuk yayınları dizisi ; 207 .

9944416142


Özel şirketler--Türkiye
Private companies--Turkey
Corporation law--Turkey
Şirketler hukuku--Türkiye

KKX1050 / .D64 2007

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .