Doğan, Ali Abdullah

Sermaye şirketleri rehberi / Sermaye şirketleri rehberi : kuruluş, ana sözleşme, genel kurul, tasfiye, birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi. Ali Abdullah Doğan. - 464s.; 24 cm. - Adalet Yayınevi ; Hukuk yayınları dizisi ; 207 .

9944416142


Şirketler hukuku--Türkiye
Corporation law--Turkey
Private companies--Turkey
Özel şirketler--Türkiye

KKX1050 / .D64 2007
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.