Türkiye için sürdürülebilir kalkınma stratejileri. - 123 s. ; 24 cm.

Kaynakça: s.121-123


Economic development projects--Evaluation
Ekonomik kalkınma projeleri--Değerlendirme
Ekonomik kalkınma projeleri--Türkiye
Economic development projects--Turkey

HC79.E44 / T87 2004
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.