DTÖ ve AB'deki gelişmeler ışığında 21. yüzyılda Türkiye tarımı. - 175 p. : ill. ; 28 cm. - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ; TÜSİAD-T/2005-06/397 .

Includes bibliographical references (p.169-175).

9758458825

2006307520


Ürün ticareti--Türkiye
Produce trade--Turkey
Agriculture--Economic aspects--Turkey
Tarım--Ekonomik yönleri--Türkiye

HD2056.7.Z8 / D76 2005
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.